Lelkipásztori munka terv 2011 évre

Családok Éve 2011. Kosd
Lelkipásztori munka terve az elkövetkező évre

A Családok Éve alkalmából mindenki tud segíteni, hogy hazánkban nagyobb becsülete legyen a családoknak és Isten tervei megvalósulhassanak. Fontos az anyagi és lelki segítség és támogatás. Jelenlétünkkel erősítjük egymást! Csatlakozzunk imafelhívásainkhoz, vegyünk részt programjainkon!

Tervezett programok, imafelhívások:
– Minden szentmisén közös családi ima elimádkozása.

– A nagyböjti időszakban családi és gyermek keresztút. Minden hónap elő vasárnapján szentségimádás.

– Minden hónap 2. szombatján a szentmisét a családjainkért ajánljuk fel.
Ahol lehetőség lenne arra, hogy más-más család hozza el adományait és arra áldást lehet kérni.

– Hirdetéseinkben megemlítjük és áldást kérünk az éppen megkeresztelt gyermekekre és családjaikra, mivel az egyházközségünk is egy nagy család és az új tagokat köszöntjük.
Nagy szerepe lenne egy befogadó közösségnek, akik a keresztelés előtt beszélgetnek a keresztelésre váró gyermek szüleivel és keresztszüleivel mit is vállalnak azzal, hogy az egyház tagjává válik a gyermekük.

– A plébános és káplán atyák egész évben szívesen látogatnak el a helyi keresztény családokhoz és szívesen fogadják a felhívást a házszentelésekre.

– Karitatív segítségnyújtás a rászorult családok részére itt nem csupán anyagi támogatásra gondolunk (persze aki megteheti az tartós élelmiszerrel és pénz, tűzifa stb. adománnyal segíthet, amit a sekrestyében lehet elhelyezni)
hanem olyan fajta segítségnyújtásra ahol a  mentálhigiénés ( lelki egészségi) állapotokat javíthatjuk. Pl. kirándulás szervezése a rászorult gyermekeknek.

– Családok közösségét erősítő programok szervezése: tavasszal és ősszel egyházközségi napot tervezünk ahol helyet adunk a jó kedvnek és az ismerkedésnek.
Valamint tervezünk lelki napot is ahová egy „vendég” előadót hívnánk meg.
Keresztény családi bál szervezése.
Családi túra esetleg biciklis kirándulás szervezése.( könnyített J)
Hittanos gyermekek nyári tábora, témája a család lenne.

– Gondolnunk kell a fiatal házasulandó párokra is, hiszen a jövő családja bennük van, ha kérdésük vagy észrevételük van, akkor bizalommal fordulhatnak az immár 2 éve tevékenykedő End csoport bármelyik tagjához. (Akár az esküvővel akár a gyermekvállalással, gyermekneveléssel kapcsolatban szívesen elbeszélgetünk minden témáról)
END csoportról annyit kell tudni, hogy a Együtt Nagyboldogasszony Dicsőségére  keresztelt mozgalom a házastársak és családjaira összpontosít, segítik egymást hasznos tanácsokkal és közös imádságokkal.
Itt Kosdon jelenleg 1 csoport működik, de várjuk további házaspárok jelentkezését, aki szeretne betekintést nyerni az END mindennapjába, eljöhet egy- egy alkalommal megnézni a csoportunk foglalkozását.
Persze arról nem szabad elfelejtkeznünk, hogy a vasárnapi napok csúcspontja a szentmise látogatás ahol szintén megélhetjük az egy közösségbe tartozásunkat. A liturgiában való aktív részvétel és segítségnyújtás a plébános és káplán atyáknak.

– Az idei évben lesz elsőáldozás (május 15.) valamint elindítjuk a bérmálkozásra felkészítő csoportunkat.

– Ifjúsági csoportunk minden pénteken találkozik a plébánián szentmise után.
Ez a csoport foglalkozik, a hittanos gyermekekkel játékos formában ismerkednek a szentírási szakaszokkal és történetekkel.  Programjaikban szerepel, hogy a májusi hónapban ifjúsági találkozót szerveznek azokkal az ifjúsági csoportokkal akikkel az évek során kapcsolatot alakítottak ki. Terveik között szerepel még egy film klub. Ahol érdekes és értékes filmeket nézhetnek meg. Kirándulást szerveznek a kicsiknek ezzel is a közösségi létet kívánják erősíteni. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

– Terveink között szerepel még a lelkipásztori csoport tagjainak olyan fajta tevékenysége is, hogy apostolkodjanak falunkban és utcák szerint felosztjuk a tagokat, így személyesen hívhatják és szólíthatják meg a családokat és különféle korosztályokat az alkalmainkra.

– Az énekkar továbbra is működik, célkitűzésünk nem más, mint a liturgia színesebbé tétele a mi szerény eszközeinkkel. Új tagokat szeretettel várunk!

Lelkipásztori munkatársak a következő személyek:
Somogyi Mihály ( elnök) , Szalai János (pénztáros), Revóczi Zoltánné (kántor), Danics Mihály (hitoktató) Pazicska Gyula, Horhi Anett, Kollár Andrea, Szakolczai Benedek, Demény Zsanett, Szakolczai Gyula,Gubányi Zsófia, Fehér András és Mónika, Mezei Zoltán, Bíber Mária, Horchy Mihályné, Urbán Ferencné, Som Zoltán.

A tervek megvannak, remélem, hogy segítséget is kapunk és a Szentlélektől ott lesz velünk mellettünk és oltalmazza jobb közösséggé formálásunkat a családok évében és az utána következő időszakban is. A lelkipásztori csoport tevékenysége igen fontos, mert a gazdasági csoporttal együtt azon fáradozik, hogy tovább folytassa azt a Krisztushoz vezető utat.
Ez a lista persze csak útmutatás és várjuk mindenki észrevételét és ötletét! Önkéntes segítséget! Valamint senki se feledje a személyes találkozás és beszélgetés ereje igen nagy!

Ima a családokért
Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása,
köszönjük neked a családunkat.
Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk.
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel.
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk.
Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait.
Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak.
Szent Család, könyörögj érettünk! Amen

További információ: www.kosd.vaciegyhazmegye.hu

Hozzászólások lezárva.