Lelkipásztori munka terv 2012 évre

A HIT ÉVE
A lelkipásztori munka terve az elkövetkező évre
Kosd 2011–12

XVI. Benedek pápa október 11-án meghirdette a Hit évét a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójának alkalmából. Célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik nem ismerik vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne. A kegyelem pillanata lesz a Hit éve, amikor még teljesebben Istenhez fordulhatunk, megerősíthetjük hitünket, és örömmel hirdethetjük őt az embereknek. A Hit éve új lendületet adhat az egyház missziójának, és kivezetheti az embereket abból a sivatagból, amelyben gyakran találják magukat, és elvezetheti őket az élet helyére, a Krisztussal való barátságra.
A lelkipásztori terv kidolgozásánál figyelembe vettük e gondolatok fontosságát és a célkitűzéseink között szerepel. Továbbá fontosnak tartjuk az evangelizáció különböző formáit keressük a lehetőségeket, nyitottak vagyunk egymás kezdeményezéseire, mert együtt és egymást segítve jutunk el arra a krisztusi útra, ami a legfőbb üzenet és lehetőség lehet a mai keresztény ember számára.

Persze arról nem szabad elfelejtkeznünk, hogy a vasárnapok csúcspontja a szentmiselátogatás, ahol szintén megélhetjük az egy közösségbe tartozásunkat. A liturgiában való aktív részvétellel segítséget nyújthatunk a plébános és káplán atyáknak.

Lelkipásztori munkatársak a következő személyek:
Somogyi Mihály (elnök), Szalai János (pénztáros), Revóczi Zoltánné (kántor), Danics Mihály (hitoktató), Pazicska Gyula, Horhi Anett, Kollár Andrea, Szakolczai Benedek, Szakolczai Gyula, Mezei Zoltán, Bíber Mária, Horchy Mihályné, Urbán Ferencné, Som Zoltán.

Célkitűzéseinket a következő pontokban foglaljuk össze:

– Október 22-én, Boldog II. János Pál pápa emléknapján, plébániai gyermeknapot szervezünk a hittanos gyermekek részére. Helyszín a Szent Erzsébet Katolikus Templom mellett lévő plébánia épülete.

– Minden hónap 3. vasárnapján gyermek- és diákmisét tartunk, lehetőség szerint az újonnan megalakult gitáros közösség segítségével és a gyermekek és szüleik aktív bevonásával. Kiemelten foglalkozunk az elsőáldozásra készülő gyermekekkel. Részvételükkel emelik és ünnepélyesebbé teszik a szentmisét. Fontos szempont az is, hogy ez által közelebb kerülhetnek a szakrális térhez, ami a templom falai között jön létre, megtanulják, megszokják a benne való mozgást, nem lesz idegen a számukra és a magukénak mondhatják.

– November 19-e Szent Erzsébet, templomunk védőszentjének ünnepe. Idén 20-án, vasárnap fogjuk ünnepelni a templombúcsút, ami így Krisztus Király ünnepével esik egybe. Lehetőség szerint felnőtt asszisztenciával és az énekkar bevonásával tesszük ünnepélyesebbé az alkalmat.

– Az adventi időszakban ünnepélyes gyertyagyújtást szervezünk a hittanos és családos közösséggel karöltve.

– Pásztorjátékot szervezünk, tanítunk be a hittanosoknak. Lehetőség nyílik azon régi hagyomány újjá élesztésére, hogy a gyermekek elmennek és elviszik a családokhoz Krisztus megszületésének örömhírét. Itt kiemelten gondoltunk az idősekre valamint az egyedülálló emberek látogatására, lelki megnyugvást és feltöltődést kínálva a magányosan élő embereknek. A karácsonyi ünnepekre közvetítjük számukra azt a szeretetet, amit a kisded Jézus hoz el ezekben a meghitt pillanatokban.

– Immár 5 éve szervezzük meg a „jót tenni jó” programunkat, amivel anyagilag valamint élelmiszer adománnyal támogatjuk a rászoruló embereket. A tavalyi évben 70 csomagot tudtunk kiosztani felekezeti hovatartozást nem nézve, szeretetből és segíteni akarásból.
Előre is köszönjük a segítséget és az összefogást!

– 2012. február 4-ére egyházközségi bált szervezünk jótékonysági céllal. A befolyó összeget az orgona hangolására fordítjuk.

– A nagyböjti időszakban családos és gyermekkeresztutat szervezünk. Szokásos módon megtartjuk a három napos lelkigyakorlatot.

– Április 20-21-én tavaszi lelkigyakorlatos napot tartunk gyerekek számára a hit témájával. Tudatosan készülünk erre az alkalomra, időben el kell kezdeni hirdetni, foglakozni kell a gondolattal, hogy milyen módon tudjuk a gyermekeket rávezetni arra, hogy közel érezzék magukhoz templomunkat és plébániánkat. Ezek a gyermekek a jövő hírnökei, velünk együtt Jézus Krisztust szolgálják, követik, és belőle táplálkoznak. A mi hitünk és összetartozásunk az ő példájuk. Nagy felelősséget érzünk a feléjük való küldetésünkben!

– Május hónapban lesz az elsőáldozás. Örömmel tudatjuk, hogy 14 gyermek készül az oltáriszentség felvételére. Hónapról hónapra figyelemmel kísérhetjük őket, mert aktív részesei lesznek a szentmiséknek. Imádságainkban emlékezzünk meg róluk!

– Hitünk Reménye címmel nyár elején egy nagyszabású evangelizációs egyházközségi fesztivál megszervezésére kerül sor vendég művészekkel, előadókkal. Ezen programok újra csak arra adnak lehetőséget, hogy nyissunk azon testvérek előtt, akik valamilyen okból eltávolodtak a hitünktől, vallási válságban vannak és segítségre szorulnak. Célunk továbbá a falunkba költözött családok, házaspárok, emberek megszólítása és meghívása, hogy alkalmuk legyen betekintést nyerni az életünkbe, megismerjék katolikus közösségünket. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a közösségeinkre nézve is építő jellegű lehet az ezen az alkalmon való részvétel, mert erősítheti és személyesebbé teheti kapcsolatainkat valamint a megélt kereszténységünket.

– Kitűzött cél még zarándok utak szervezése és lebonyolítása. Fontos az a tény, hogy a keresztény embereknek szükségük van a vezeklésre, a lelki megtisztulásra, hogy a sok féle problémánkra segítséget és kegyelmet kapjunk és a mindennapjainkban más emberként térjünk haza.

– Tavasszal ifjúsági találkozót szervezünk a Vác-Alsóvárosi Plébánia vonzáskörébe tartozó össze fiatal számára a kosdi ifjúság segítségével. Napjainkban is számos fiatal vágyik mélyen arra, hogy az emberi kapcsolatokat igazságban és közösségvállalásban élje meg. Sokan törekszenek arra, hogy igaz barátságokat alakítsanak ki, megtalálják és megismerjék az igaz szerelemet, saját hivatásukat és hitüket megtalálják, amellyel biztosítani tudják a nyugodt és boldog életüket. Ezt szeretnék előmozdítani azzal, hogy lelkigyakorlatos találkozási lehetőséget biztosítunk a fiatalok számára. A helyi kis kosdi ifjúsági hittanos közösség is ezekre a dolgokra törekszik és már számtalanszor bebizonyították, hogy hitük mennyire erős és elkötelezett követői Jézus Krisztusnak és az egyháznak.
Az idősebb korosztályról sem szabad elfelejtkeznünk, ezért felállítottunk egy bizottságot, akik azokkal az idős testvérekkel foglalkoznak, akik már nem tudnak önállóan elmenni a templomba szentmisét látogatni, de lelki egészségük megkívánja, hogy rendszeresen látogassuk őket, szeretetteljes beszélgetésekre adjunk alkalmat, együtt imádkozzunk velük.

– Heti rendszerességgel útnak indítjuk a Kosdi Harangszó című kiadványunkat, amelyben a legfrissebb hirdetéseket és elmélkedéseket lehet elolvasni.

– Igény szerint Biblia kör indul a plébánián Hit a bibliában címmel a káplán atya vezetésével előreláthatóan 2 havi rendszerességgel.

– Tovább folytatja tevékenységét az Együtt a Nagyboldogasszony Dicsőségére (END) házas közösség. Október 15-én megújítottuk a fogadalmunkat, valamint előadást hallgattunk meg Dr. Varga Lajos segédpüspök atya vezetésével.
Az idei évben a célkitűzés nem kevesebb, mint a jegyesoktatáson való aktív részvétel, ezzel is segítve a plébános és a káplán atyákat. Elbeszélgetünk a fiatal jegyespárokkal, megosszuk velük tapasztalatainkat. Segítséget nyújtunk nekik bármilyen témában, ami a házassághoz illetve a gyermekvállaláshoz kapcsolódik.

– Az idei év folyamán indult el a befogadó közösségi programunk, aminek lényege, hogy a keresztelendő gyermekek szüleivel illtetve keresztszüleivel beszélgettünk el arról, hogy mit is jelent, hogy gyermekük az egyház tagjává válik a keresztségben.

– Tovább működik a „kicsikkel” való foglalkozás minden pénteken délután 17 órától a plébánián. Nagyszerű előrelépés, hogy péntekről péntekre egyre többen vannak és nem csak katolikus szülők gyermekei járnak e közösségbe, hanem más felekezetből érkező gyermekek is jelen vannak, élvezik az együtt töltött hasznos időt. A foglalkozásokat az ifjúsági hittanosok vezetik, akik a középiskolás és egyetemi éveiket taposó lelkes fiatalok. Ők minden pénteken este 19 órától vannak együtt és élik meg közösségi alkalmaikat, töltekeznek egymásból és Jézus Krisztus szeretetéből.
A bérmálkozásra felkészítő csoport csütörtökönként délután 17 órától veszi igénybe a plébánia termeit és készülnek a keresztény felnőtté válásra.

– Péntekenként 19 órától várjuk az érdeklődőket a kóruspróbákra. Aki úgy érzi, hogy ilyen formán szeretne részt venni a szentmisék és a liturgia ünnepélyesebbé tételében, annak köztünk van a helye! A próbák helyszíne a Szent Erzsébet Katolikus Templom.

A tervek megvannak. A lelkipásztori csoport tevékenysége igen fontos, mert a gazdasági csoporttal együtt azon fáradozik, hogy együtt járjuk tovább a Krisztushoz vezető utat. Kérjük és reméljük a Szentlélek hathatós segítségét, útmutatását, hogy ott lesz velünk és mellettünk, oltalmazza közösségünket és vezeti szüntelen formálódásunkat az elkövetkező időszakban is.

Ez a lista persze csak útmutatás és számítunk mindenki észrevételére, meglátására, önkéntes segítségére! Senki se feledje, hogy igen nagy a személyes találkozás és beszélgetés ereje!

 Készült a Lelkipásztori Tanács 2011. október 18-i gyűlésének jegyzőkönyve alapján.

Hozzászólások lezárva.